Xanh lá (không nhũ)

Màu xanh tươi sáng, không nhũ, cho ra màu son rất tinh tế. Hoà tan màu với glycerin trước khi cho vào xà phòng M&P.

Sẳn có: Trong Kho

Trong Kho

Màu xanh tươi sáng, không nhũ, cho ra màu son rất tinh tế. Hoà tan màu với glycerin trước khi cho vào xà phòng M&P.

Sử dụng được trong các sản phẩm môi, nước hoa khô, xà phòng CP, xà phòng M&P.

Nước sản xuất Hoa Kỳ

Sử dụng khoảng trắng để phân cách tag. Dùng dấu nháy đơn (') cho cụm từ.

Loading...